You are here

Family Learning National Occupational Standards - Welsh

Summary
Nod y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (NOS) ar gyfer dysgu fel teulu yw diffinio’r cymwyseddau sydd eu hangen i gyflawni’r swyddogaethau a wneir gan y gweithlu dysgu fel teulu. Bwriedir i’r NOS ddisgrifio’r cymwyseddau sydd eu hangen i gwblhau’r tasga